contesttant
download 


การดำเนินงานจัดประกวด   วันและเวลาการประกวด   คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
ชุดที่ใช้ในการประกวด   สถานที่รับสมัครการประกวด   รางวัลการประกวด   สถานที่จัดประกวดการดำเนินงานจัดประกวด


การดำเนินงานจัดประกวด Miss Tiffany’s Universe 2016 ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดกิจกรรมให้ ผู้เข้าสมัครประกวดทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
วันและเวลาการประกวดแถลงข่าวการประกวด
ประกวดคัดเลือกรอบแรก
ประกวดชุดว่ายน้ำ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา
การจัดประกวด วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559

รอบชิงชนะเลิศ : เวลา 21.00-23.00 น.
(แพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เวลา 22.30-01.00 น.)
การแสดงและการเดินโชว์ตัวของผู้เข้าประกวดจานวน 30 คน
คัดเลือกผู้ชนะเลิศ "รางวัลนางงามมิตรภาพ"
คัดเลือกผู้ชนะเลิศ "รางวัลแต่งกายงาม"
คัดเลือกผู้ชนะเลิศ "รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน"
คัดเลือกผู้ชนะเลิศ "MISS SEXY STAR"
"MISS POPULAR VOTE"
คัดเลือกผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 2 ตำแหน่ง
  **การประกวดจะสลับด้วยการแสดงโชว์ ชุดใหม่ ของ ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร


ผู้สมัครจะต้องเป็นสาวประเภทสองชาวไทย ที่มีความสนใจศิลปการแสดง “คาบาเร่ต์โชว์” และมีความประพฤติเรียบร้อย อายุระหว่าง 18-25 ปี (กรณีผู้สมัครมีอายุต่ากว่า 20 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองเซ็นยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร) โดยมีหลักฐานในการสมัคร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน (เกิดภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. รูปถ่ายโปสการ์ด เต็มตัวจำนวน 1 ใบ
6. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ( กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี )

ตัวอย่างชุดและทรงผมที่ใช้ในการประกวด

  ** รองเท้าที่ใส่ในการ ประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมเอง โดยจะต้องเป็นรองเท้าส้นสูง ห้ามเสริมความสูงด้านหน้า
ตัวอย่างชุดและทรงผม

การรับสมัครการประกวด


เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บhttp://misstiffanyuniverse.com/apply.php เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
1.

บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด
เลขที่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทรศัพท์ 0-3842-1700-5, 0-3842-9642 โทรสาร 0-3842-1711-2

2.

สำนักงานทิฟฟานี่โชว์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 39/2 สุขุมวิท 53 (ซอยไปดี-มาดี) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา แขวง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2662-4373-4
โทรสาร 0-2662-4375

3. Websites: www.misstiffanyuniverse.com ,  www.tiffany-show.co.th
E-mail : tiffany@tiffany-show.co.th   opm@tiffany-show.co.th
รางวัลการประกวด


  *มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวอร์ส 2016
MISS TIFFANY’S UNIVERSE 2016
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 120,000 บาท, รถยนต์ 1 คัน จากประตูน้ำโพลีคลีนิค พร้อมสายสะพาย, มงกุฎเพชร, ถ้วยรางวัล, Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และ รางวัลพิเศษจาก Asoke Skin Hospital และห้องพักประจำตำแหน่งจาก Woodlands Hotel & Resort เป็นเวลา 1 ปี
  *ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1
1ST RUNNER UP
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ถ้วยรางวัล, Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 2
2ND RUNNER UP
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 70,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ถ้วยรางวัล, Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่งแต่งกายงาม
BEST COSTUME
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ถ้วยรางวัล, Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน
MISS PHOTOGENIC
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ถ้วยรางวัล, Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่งนางงามมิตรภาพ
MISS CONGENIALITY
ได้รับเงินรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ถ้วยรางวัล, Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก และรางวัลจากผู้สนับสนุน
  *ตำแหน่ง MISS SEXY STAR ได้รับเงินรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก
  *ตาแหน่ง MISS POPULAR VOTE ได้รับเงินรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และ Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลินิก
สถานที่จัดประกวด


 

• อาคารโรงละคร ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา ( สามารถจุผู้ชมได้ถึง 1,000 คน )
• บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด เลขที่ 464 หมู่ 9 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
หมายเหตุ :
* ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ภายหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กองประกวดแล้ว
* ผู้ชนะการประกวด มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส ของแต่ละปี มีหน้าที่ยินยอมในการคืนมงกุฏประจำตำแหน่ง แก่กองประกวดทันทีเมื่อหมดวาระ


 
 
 
Miss Tiffany's Universe   l   The Winner   l   The Contestants   l   About The Contestants   l   Sponsors   l   About Tiffany's   l  Contact Us
Copyright 1999-2007 Tiffany Show, Inc. All rights reserved.